Ενεργειακές & Περιβαλλοντικές Μελέτες

Ο κτιριακός σχεδιασμός και οι μελέτες εγκαταστάσεων νέων ή υφισταμένων κτιρίων γίνονται με βάση την εξοικονόμηση ενέργειας (βιοκλιματικός σχεδιασμός, μόνωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Ειδικότερα, παρέχουμε:

  • Ενεργειακές επιθεωρήσεις υφιστάμενων κτιρίων – Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
  • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιριών (ΚΕΝΑΚ)
  • Προτάσεις για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων
  • Ένταξη στο πρόγραμμα Εξ’οικονομώ Κατ’οίκον
  • Περιβαλλοντικές μελέτες (εκπόνηση και έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία)