Ηλεκτρομηχανολογικές & Υδραυλικές Μελέτες

Οι μελέτες εγκαταστάσεων γίνονται με βασική αρχή την εξοικονόμιση ενέργειας και τη λειτουργικότητα με χρήση σύγχρονων αυτοματισμών.

Στις μελέτες που αναλαμβάνουμε περιλαμβάνονται:

 • Κλιματισμός
 • Θέρμανση (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο, ενδοδαπέδιο, ποσοστά ιδιοκτησιών)
 • Φυσικό Αέριο
 • Εξαερισμός
 • Ηλεκτρολογικές μελέτες ισχυρών και ασθενών ρευμάτων
 • Αυτοματισμοί κτιρίων (έξυπνο σπίτι)
 • Πυρασφάλειες (παθητική και ενεργητική πυρασφάλεια, πιστοποιητικά πυροπροστασίας)
 • Ηλιακά συστήματα – φωτοβολταϊκά
 • Ανελκυστήρες
 • Ύδρευση (υδραυλικές εγκαταστάσεις, πισίνες, δεξαμενές, υδρολογικές μελέτες)
 • Αποχέτευση