Αρχιτεκτονικές Μελέτες

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται με σεβασμό στις ανάγκες των πελατών, την εύρυθμη λειτουργία του χώρου και με βάση τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Ειδικότερα, αναλαμβάνουμε:

  • μελέτες νέων κατασκευών
  • τροποποίηση υφιστάμενων κατασκευών, λόγω αλλαγής χρήσης ή ανακαίνισης
  • διαμόρφωση εσωτερικών χώρων
  • διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
  • αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων
  • αποτυπώσεις όψεων και κατόψεων υφιστάμενων κτιρίων