Μελέτες

Το τεχνικό γραφείο αναλαμβάνει κάθε είδους μελέτη:

  • κτιρίων (κατοικίες, καταστήματα, χώροι συνάθροισης, γραφεία, ξενοδοχεία, αγροτικές και βιομηχανίκες εγκαταστάσεις)
  • υποδομών (οδοποιία, τοιχεία, γεφύρια, υδρεύσεις, αποχετεύσεις, δεξαμενές, πισίνες)
  • αναπλάσεων (διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου).

Συγκριμένα, σεβόμενοι τις ανάγκες του πελάτη και σύμφωνα με τους κανονισμούς, τις τεχνικές προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία εκπονούμε τις ακόλουθες μελέτες: