Κατασκευές/Επιβλέψεις

Το γραφείο αναλαμβάνει πλήρως, με υπευθυνότητα:

  • την κατασκευή κτιρίων από το αρχικό μέχρι το τελικό στάδιο, με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής σε συνδυασμό με την οικονομία και με σεβασμό στο χρονοδιάγραμμα της κατασκευής
  • την επίβλεψη από τη χάραξη και για όλα τα στάδια κατασκευής
  • επιμετρήσεις για όλες τις εργασίες
  • την σύνταξη πιστοποιήσεων, ΠΠΑΕΑΠΕ, προΰπολογισμών, κλπ για δημόσια έργα