Ενισχύσεις/Ανακαινίσεις

Ενισχύσεις

Η ανάγκη επανάχρησης γερασμένων κατασκευών με εμφανείς ή όχι βλάβες σε περιοχές με μεγάλη σεισμικότητα, όπως είναι η Ελλάδα, απαιτεί τον στατικό έλεγχό τους. Εφαρμόζοντας τον ΚΑΝονισμό ΕΠΕμβάσεων, αποτιμάται ο φέρων οργανισμός προκειμένου να ελεγχθεί η επάρκεια της υφιστάμενης κατασκευής ή/και της προσθήκης σε αυτή. Σε περίπτωση μη επάρκειας, εκπονείται μελέτη ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνθήκες, προκειμένου να επιλεγεί η βέλτιστη τεχνοοικονομική λύση.

Ανακαινίσεις

Με σεβασμό στις ανάγκες του χρήστη και τις απαιτήσεις χρήσης του χώρου, αλλά και με ιδιαίτερη ευαισθησία στη διατήρηση στοιχείων αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντας, σχεδιάζουμε την αλλαγή διαρύθμισης σε υπάρχοντα κτήρια.