Υπηρεσιες

Οικοδομικές Άδειες:

Αναλαμβάνουμε πλήρως την έκδοση οικοδομικών αδειών κατοικιών, καταστημάτων, γραφείων, επαγγελματικών χώρων, αγροτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Μελέτες:

Αρχιτεκτονικές

Στατικές

Γεωτεχνικές

Ενεργειακές

Η/Μ

ΚΕΝΑΚ

Τοπογραφικές (τοπογραφικά διαγράμματα, μεμονωμένες και διορθωτικές πράξεις εφαρμογής, έλεγχο αρτιότητας – οικοδομησιμότητας, εργασίες κτηματολογίου)

Κατασκευές

Ανακαινίσεις

Επισκευές – Ενισχύσεις

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων:

Αναλαμβάνουμε τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με μετρήσεις υψηλής ακριβείας και υπεύθυνη αντιμετώπιση κάθε υπόθεσης, από τον υπολογισμό του προστίμου έως την οριστική υποβολή του φακέλου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Εξοικονομώ κατ’ οίκον

Λοιπές Υπηρεσίες:

Μεταβιβάσεις ακινήτων – Βεβαιώση Μηχανικού Ν. 4178

Πραγματογνωμοσύνες

Εκτιμήσεις Ακινήτων

Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων

Άδειες Λειτουργίας

Φωτοερμηνείες