Καλώς ήλθατε στο διαδικτυακό μας τόπο,

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, δείγματα του έργου μας, τεχνικές πληροφορίες καθώς και τρόπους επικοινωνίας μαζί μας.

Το τεχνικό μας γραφείο ιδρύθηκε με σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση Ιδιωτικών και Δημοσίων έργων. Στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς και συνεργάτες με πολυετή εργοταξιακή και μελετητική εμπειρία. Η φιλοσοφία και επιδίωξη μας, από την πρώτη μέρα λειτουργίας, είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνανθρώπων μας, προσφέροντας υπηρεσίες για την αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης. Με γνώμονα τον ορθολογισμό αλλά και την φαντασία, τον ιδεαλισμό αλλά και την πρακτικότητα, πάνω από όλα όμως τις σχέσεις εμπιστοσύνης και εντιμότητας, σχεδιάζουμε και πραγματοποιούμε έργα του σήμερα για το αύριο.

Επίσης,το γραφείο μας υποστηρίζεται από μια σειρά συνεργατών μηχανικών, δικηγόρων, συμβολαιογράφων και λογιστών, εξειδικευμένων στο αντικείμενό τους.